Bảo hiểm tiền gửi sẽ tham gia sâu hơn tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân

Bảo hiểm tiền gửi sẽ tham gia sâu hơn tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân

Bảo hiểm tiền gửi sẽ tham gia sâu hơn tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân

Thời gian tới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể sẽ được phép cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, mua trái phiếu dài hạn của tổ chức hỗ trợ các tổ chức yếu kém trên. Quy chế nội bộ về hoạt động này đang được trình NHNN thông qua.

bao tiem tien gui tái cơ cấu hệ thống quỹ tín dụng

Tính đến hiện tại, số lượng quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tại 63 tỉnh thành là 1.183 quỹ với 2 triệu thành viên tham gia. Tuy nhiên, một số yếu kém về công tác cán bộ, quản trị rủi ro đã bộc lộ thời gian qua như trường hợp của 3 quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, một số giám đốc quỹ tín dụng đã bị khởi tố hình sự.

Nhiều cơ chế, chính sách và các biện pháp chấn chỉnh hoạt động, tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với các Quỹ tín dụng nhân dân, nhất là quỹ yếu kém, tiềm ẩn rủi ro cao đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành nhằm đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống QTDND.

Theo Luật 17/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) có hiệu lực thi hành từ trung tuần tháng 1/2018, những quy định cụ thể tạo hành lang pháp lý, nâng cao vai trò, vị thế của Bảo hiể tiền gửi (BHTG) Việt Nam cũng đã được bổ sung khi tham gia vào quá trình cơ cấu lại các TCTD yếu kém với nhiệm vụ trước mắt tập trung đối với Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.

Cụ thể, tổ chức này sẽ tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt; tham gia đánh giá, thực hiện các phương án phục hồi TCTD yếu kém; thực hiện cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt; mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ TCTD được kiểm soát đặc biệt; tham gia quản lý, thanh lý tài sản tại TCTD theo quy định của pháp luật.

Theo ông Đào Quốc Tính, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, BHTG Việt Nam đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án xử lý đối với QTDND yếu kém để nhanh chóng đa vào triển khai Luật 17.

Cùng đó, tổ chức này đang trình xin ý kiến NHNN về quy chế nội bộ về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt; mua trái phiếu dài hạn của tổ chức hỗ trợ TCTD được kiểm soát đặc biệt và miễn nộp phí BHTG đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt để tham gia hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại hệ thống QTDND.

Hiện tại, BHTG Việt Nam là đơn vị cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm, thu phí bảo hiể tiền gửi; theo dõi, giám sát thường xuyên và kiểm tra định kỳ đối với 100% QTDND. Trường hợp các QTDND có vấn đề, BHTG Việt Nam thực hiện giám sát chuyên sâu để theo dõi diễn biến, nắm vững thực trạng và biến động của các loại tiền gửi, nhất là tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm.

Ông Tính cũng cho biết BHTG Việt Nam thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiể tiền gửi, kiểm tra chuyên sâu về tiền gửi được bảo hiểm đối với QTDND nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm cũng như phòng ngừa các hiện tượng gian lận, trục lợi BHTG.

BHTG Việt Nam cũng đã thực hiện chi trả cho người gửi tiền tại 39 QTDND với số tiền 26,8 tỷ đồng từ khi thành lập đến nay. Tổ chức này đã không phải chi trả cho người gửi tiền những năm gần đây nhưng tổ chức này thường xuyên diễn tập, mô phỏng các “kịch bản” chi trả khi có đổ vỡ để luôn chủ động, sẵn sàng trong bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

(Trích ndh.vn)

Để phục vụ tốt công tác báo cáo Bảo hiểm tiền gửi. NGV GROUP phát triển hoàn thiện hệ thống báo cáo Bảo hiểm tiền gửi trên phần mềm eFUND,  bao gồm “Bảng tính phí bảo hiểm tiền gửi và Bảng kê số dư đối tượng bảo hiểm” 100% các Quỹ tín dụng xuất và gửi báo cáo bảo hiểm tiền gửi thành công.

Share this post