Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình – thăm quan và kiểm tra hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Minh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình – thăm quan và kiểm tra hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Minh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình – thăm quan và kiểm tra hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Minh

Chiều ngày 14/11, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh, huyện Kiến Xương.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm quan và kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh, huyện Kiến Xương.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm quan và kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh, huyện Kiến Xương.

Hiện nay, Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh đang hoạt động trên địa bàn 3 xã Bình Minh, Thượng Hiền và Hòa Bình, với hơn 3.300 thành viên tham gia. Tính đến nay, tổng huy động tiền gửi đạt 205 tỷ đồng; dư nợ cho vay  đạt  214 tỷ đồng, tăng gần 29% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu đầu tư cho vay mua sắm may móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề, thương mại, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, trung bình mỗi năm Quỹ còn trích hàng chục triệu đồng từ quỹ phúc lợi tham gia các hoạt động an sinh, xã hội của địa phương.

quy tin dung nhan dan binh minh thai binh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được và yêu cầu Quỹ TDND Bình Minh cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng; Tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, làm tốt công tác huy động tiền gửi, chủ động nguồn vốn tăng trưởng dư nợ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; kiểm soát nợ xấu, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

(Theo đài truyền hình Thái Bình)

 

Share this post