NGV Group hoàn tất quá trình phát triển và kiểm thử Thông Tư 39

NGV Group hoàn tất quá trình phát triển và kiểm thử Thông Tư 39

 

NGV Group hoàn tất quá trình phát triển và kiểm thử Thông Tư 39

ngvgroup

Ngày 28/03/2017 Công ty Cổ Phần NGV hoàn tất quá trình phát triển và kiểm thử Thông Tư 39. Đồng thời tiến hành đào tạo Thông Tư 39 cho toàn bộ cán bộ nhân viên nhằm chuẩn bị kế hoạch triển khai và hỗ trợ Thông tư 39 cho tất cả các Quỹ đang sử dụng phần mềm eFUND.

Trong Thông tư 39 có một số tình huống các mà các đơn vị cần mô tả rõ phù hợp với đơn vị của mình:

1. TH1: Đối với Quỹ chỉ thay đổi mẫu cơ sở tính lãi mới áp dụng cho những HĐTD giải ngân sau ngày 15/03/2017. Còn phương pháp tính lãi và lấy ngày tính lãi giữ nguyên đối với các đơn vị hiện tại.

– Diễn giải đối với các HĐTD giải ngân trước ngày 15/03/2017 thì diễn giải giữ nguyên với mẫu số chia 360.

– Diễn giải đối với các HĐTD giải ngân từ ngày 15/03/2017 thì diễn giải thay đổi là chia mẫu số 365.

2. TH2: Đối với khách hàng áp dụng chi kỳ đầu tiên Ngày tính lãi = ngày giải ngân +1, và thu lãi đến hết ngày thu lãi tiếp theo, kể cả thu gốc cũng thu lãi đến hết ngày đó (Tính lãi cả ngày tra bớt gốc hoặc tất toán)

– Diễn giải đối với những HĐTD giải ngân trước ngày 15/03/2017 giữ nguyên khi thu lãi

– Diễn giải đối với những HĐTD giải ngân từ ngày 15/03/2017 được thay đổi theo diễn giải mới của Thông tư 39:

Ví dụ: Giải ngân một hợp đồng trị giá 100.000.000 Đồng vào ngày 01/05/2017

+ Từ ngày 02/05/2017 đến hết ngày 31/05/2017 và tính được 30 ngày.

+ Chu kỳ tiếp theo từ ngày 01/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017 là 30 ngày.

+ Chu kỳ tiếp theo từ 01/07/2017 đến 31/07/2017 là 31 ngày

Lãi = (Số dư * Lãi suất năm * số ngày) / 36500

3. TH3: Đối với những quỹ mà thay đổi mẫu số toàn bộ những hợp đồng cũ và mới mẫu số chia 365 tất cả HĐTD thì diễn giải chỉ thay đổi mẫu số.

NGV Group sẽ công bố kế hoạch cập nhật Thông tư 39 cho từng đơn vị.

Mọi thắc mắc xin liên hệ gọi số điện thoại: 0473 068 000

(NGV GROUP)

Share this post