NGV GROUP – TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ