Qũy tín dụng nhân dân Bến Quan – Quảng Trị kỷ niệm 20 năm thành lập

Qũy tín dụng nhân dân Bến Quan – Quảng Trị kỷ niệm 20 năm thành lập

QTDND Bến Quan (Quảng Trị) kỷ niệm 20 năm thành lập

Ngày 25/01, Qũy tín dụng nhân dân Bến Quan đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 20/9 (1996-2016) và Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2016 – 2018. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hồ Sỹ Trọng – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Văn Bến – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Linh

QTDND Bến Quan( Quảng Trị) kỷ niệm 20 năm thành lập20 năm qua, Qũy tín dụng nhân dân Bến Quan đã nổ lực khắc phục mọi khó khăn, có những bước đi mang tính đột phá nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong đó, công tác phát triển thành viên tăng vốn điều lệ, tuyên truyền huy động tiền gửi được Qũy tín dụng nhân dân Bến Quan chú trọng và xem là nhiệm vụ hàng đầu. Đến nay, Qũy tín dụng nhân dân Bến Quan có gần 1.400 thành viên với tổng nguồn vốn trên 70 tỷ đồng. Trong đó vốn huy động tiền gửi đạt gần 58 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ngày càng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng hoạt động tín dụng đảm bảo đúng quy trình, đúng tôn chỉ mục đích, kinh doanh bảo đảm an toàn tài sản, có lải, tạo được sự tin tưởng trong thành viên và tín nhiệm của nhân dân trên địa bàn. Hoạt động tích cực của Qũy tín dụng nhân dân Bến Quan đã góp phần quan trọng cùng với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn

QTDND Bến Quan( Quảng Trị) kỷ niệm 20 năm thành lập

                                     QTDND Bến Quan( Quảng Trị) kỷ niệm 20 năm thành lập

Nhân dịp này, Qũy tín dụng nhân dân Bến Quan đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2016 – 2018 đảm bảo đúng quy trình; Triển khai phương hướng hoạt động kinh doanh theo từng năm gắn với các giải pháp cụ thể, sát đúng. Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân Qũy tín dụng nhân dân Bến Quan đã được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

( trích hiephoiquytindungnhandanvietnam)

Share this post