Qũy tín dụng nhân dân Ninh Bình: Năm 2015 nợ xấu chỉ chiếm 0,65%

Qũy tín dụng nhân dân Ninh Bình: Năm 2015 nợ xấu chỉ chiếm 0,65%

QTDND Ninh Bình: Năm 2015 nợ xấu chỉ chiếm 0,65%

Sáng nay 12/1, NHNN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Qũy tín dụng nhân dân năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có Chủ tịch và giám đốc của 39 Qũy tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã trên địa bàn.

Quầy giao dịch QTDND Phúc Thành

                                            Quầy giao dịch QTDND Phúc Thành

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến 31/12/2015, hệ thống Qũy tín dụng nhân dân trên địa bàn có 36.840 thành viên là những hộ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và những hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, buôn bán nhỏ, bình quân 944 thành viên/Quỹ.

Tổng nguồn vốn hoạt động đạt 2.390 tỷ đồng, tăng 18,5% so với đầu năm. Trong đó vốn điều lệ đạt 139 tỷ đồng, tăng 13,33%; vốn huy động đạt 1.808 tỷ đồng, tăng 17,68%.

Trong năm 2015, hệ thống Qũy tín dụng nhân dân trên địa bàn đã cho 18.990 lượt thành viên vay 2.366 tỷ đồng, dư nợ đạt 1.848 tỷ đồng, tăng 19,29%. Chất lượng tín dụng đảm bảo, nợ xấu chỉ chiếm 0,65% tổng dư nợ. Kết quả kinh doanh của các Quỹ đều có lãi, chênh lệch thu – chi trong năm đạt 15.178 triệu đồng, bình quân đạt 389,2 triệu đồng/Quỹ.

Các Quỹ đã kiện toàn tổ chức, quản trị, điều hành, hoạt động nghiệp vụ, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại… theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/5/2015 của Thống đốc NHNN Việt Nam về Qũy tín dụng nhân dân và các văn bản khác của NHNN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề còn chưa rõ của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Qũy tín dụng nhân dân. Đồng thời, cũng nêu lên những bài học kinh nghiệm để cả hệ thống tháo gỡ khó khăn, rút kinh nghiệm để hoạt động tốt hơn.

Giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các Quỹ, ông Nguyễn Minh Khôi – Giám đốc NHNN Ninh Bình cũng yêu cầu các Quỹ trong năm 2016 tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế, chính sách có liên quan đến Qũy tín dụng nhân dân; tiếp tục đề án cơ cấu lại Qũy tín dụng nhân dân và xử lý nợ xấu theo đúng lộ trình; tổ chức đại hội thành viên thường niên hoặc nhiệm kỳ theo đúng quy định; phát triển thành viên, mở rộng huy động vốn và cho vay.

Bên cạnh đó, chú trọng liên kết hệ thống, đảm bảo các Quỹ hoạt động an toàn, hiệu quả và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để xã hội, nhân dân, đặc biệt là bà con nông dân tham gia Qũy tín dụng nhân dân được tư vấn về cơ chế, chính sách, khoa học kỹ thuật, thị trường, mô hình sản xuất, kinh doanh mới, tài chính, tín dụng… Qua đó phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và nâng cao đời sống thành viên.

( trích thoibaonganhang)

 

Share this post