Quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng CF-eBank

Quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng CF-eBank

Quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Hiện nay, Các quỹ tín dụng nhân dân cũng như ngân hàng hợp tác đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền đi cho khách hàng. Đây là dịch vụ chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng bằng cách nộp tiền mặt hoặc trích tài khoản để chuyển cho người hưởng trong cùng hệ thống hoặc chuyển cho người hưởng nhận tại các tổ chức tín dụng khác ngoài hệ thống của Quỹ tín dụng và ngân hàng hợp tác.

Đối với cách lệnh chuyển tiền mà người hưởng trong hệ thống, Quỹ tín dụng cũng như ngân hàng hợp tác sẽ thực hiện trực tiếp giao dịch thông qua hệ thống Core mà đơn vị đang sử dụng. Đối với lệnh chuyển tiền mà người hưởng nhận tại các tổ chức tín dụng khác Quỹ tín dụng và ngân hàng hợp tác đang thông qua ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank để thực hiện dịch vụ này cho khách hàng.

Quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank được thực hiện như sau:                                            Ket-Noi-SSL-VPN8-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Tại quy trình trên, lệnh thanh toán được xử lý thông qua các bước:

Tại Quỹ tín dụng nhân dân (PCF)/ Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD):
 • Bước 1: Kế toán giao dịch (KTGD) lập lệnh thanh toán.
 • Bước 2: Kế toán chuyển tiền (KTCT) kiểm tra lại toàn bộ thông tin lệnh thanh toán và phải nhập lại một số thông tin của lệnh thanh toán gốc như sau: Số bút toán; Số tiền; Thông tin đơn vị nhận bao gồm: số CMT và mã đơn vị nhận
  • Trường hợp phát hiện có sai sót, chuyển trả cho KTGD.
  • Nếu đúng, thực hiện Duyệt lệnh để chuyển cho KSKT. Nếu Duyệt xong mới phát hiện ra sai sót và lệnh thanh toán chưa được KSKT duyệt, thoái lại cho KTGD.
 • Bước 3: Kiểm soát kế toán (KSKT) kiểm tra thông tin trên lệnh thanh toán.
  • Trường hợp phát hiện có sai sót, chuyển trả cho KTCT để trả lại cho KTGD.
  • Nếu đúng, thực hiện kiểm soát và ký chữ ký điện tử (CKĐT) lên lệnh thanh toán để chuyển cho KTCT tại chi nhánh (CN) xử lý. Nếu Ký xong mới phát hiện sai sót và lệnh thanh toán chưa được KTCT tại CN duyệt, thoái lại cho KTCT tại PGD&PCF

Sau khi KSKT thực hiện ký duyệt, lệnh được tự động chuyển đến chi nhánh ngân hàng hợp tác

Tại chi nhánh ngân hàng hợp tác (CN)
 • Bước 1: KTCT tại CN kiểm tra lại toàn bộ thông tin lệnh thanh toán:
  • Trường hợp phát hiện thông tin lệnh thanh toán bị sai, chuyển trả cho PGD&PCF.
  • Nếu đúng, thực hiện duyệt lệnh thanh toán để chuyển cho KSKT tại CN kiểm soát. Nếu Duyệt xong mới phát hiện sai sót và lệnh thanh toán chưa được KSKT tại CN duyệt, thoái lại cho PGD&PCF.
 • Bước 2: KSKT tại CN kiểm tra lại toàn bộ thông tin lệnh thanh toán:
  • Trường hợp phát hiện thông tin lệnh thanh toán bị sai, chuyển trả cho KTCT tại CN xử lý. Khi đó KTCT sẽ phải thực hiện chuyển trả lại cho PGD&PCF
  • Nếu đúng, thực hiện kiểm soát và ký chữ ký điện tử (CKĐT) lên lệnh thanh toán. Nếu ký xong mới phát hiện sai sót và lệnh thanh toán chưa được gửi đi, thoái lại cho KTCT tại CN xử lý.

Sau khi KSKT ký duyệt, lệnh được tự động chuyển đến Trung tâm xử lý và được hệ thống xử lý và trả lại kết quả tức thời cho CN và PCF/PGD.

Chú ý:

 • Đối với các lệnh thanh toán có tình trạng là: KTCT tại CN đã thoái/ KTCT tại CN đã trả lại thì khi đó, lệnh thanh toán đó sẽ bị hủy. Nếu muốn gửi, tại PGD&PCF phải lập lại lệnh thanh toán và xử lý theo quy trình. Cuối ngày, các PGD&PCF sẽ in được những lệnh thanh toán nào có tình trạng bị hủy.
 • Đối với các lệnh thanh toán có tình trạng là: KTCT tại PGD&PCF đã thoái/ KTCT tại PGD&PCF đã trả lại thì KTGD tại PGD&PCF có thể sửa/ xóa các lệnh thanh toán đó
 • KTCT và KSKT chỉ được phép thoái lại những lệnh thanh toán do chính KTCT và KSKT đó đã duyệt
 • KTGD chỉ được phép sửa/ xóa những lệnh thanh toán do chính KTGD đó tạo ra

Trên đây là Quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến quy trình trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post