Tag - Cần cơ chế khuyến khích phát triển tài chính vi mô

Cần cơ chế khuyến khích phát triển tài chính vi mô

Cần cơ chế khuyến khích phát triển tài chính vi mô Cần có cơ chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để ngành tài chính vi mô phát triển. Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường năng lực quản lý, giám sát ngành tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ đã kết thúc. Ngày 21/2, NHNN Việt Nam và AFD đã tổ [...]