Tag - mô hình nghiệp vụ

Giới thiệu giải pháp Phần mềm tài chính vi mô mFinance

Trong những năm vừa qua hoạt động tài chính vi mô được phát triển rộng khắp trên toàn quốc, hàng triệu người người nghèo, người thu nhập rất thấp đã được tiếp cận với các dịch vụ tài chính. Ngày 30/3/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-NHNN phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam [...]