Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia hệ thống TTĐTLNH từ 01/02/2016

Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia hệ thống TTĐTLNH từ 01/02/2016

Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia hệ thống TTĐTLNH từ 01/02/2016

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

kho bac nha nuoc chinh thuc tham gia he thong ttdtlng tu 1.2.2016Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN quyết định Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước là thành viên trực tiếp Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; Kho bạc Nhà nướcTP. Hà Nội, Kho bạc Nhà nước TP. Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước TP. Đà Nẵng, Kho bạc Nhà nướcTP. Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Kho bạc Nhà nước TP. Cần Thơ là đơn vị thành viên trực tiếp Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng kể từ ngày 01/02/2016.

Quyết định cũng nêu rõ, Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước thực hiện ký quỹ bằng tiền tại Sở giao dịch NHNN để tham gia thanh toán giá trị thấp, số tiền kỹ quỹ bằng 10% hạn mức nợ ròng do Sở giao dịch NHNN thông báo cho Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo thanh khoản để quyết toán kết quả bù trừ thanh toán giá trị thấp ngay trong ngày. Tuân thủ các quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Thống đốc NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng và Thông tư số 13/2013/TT-NHNN ngày 11/6/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2010/TT-NHNN nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2016 và thay thế Quyết định số 411/QĐ-NHNN ngày 04/3/2010 của Thống đốc NHNN về việc Kho bạc Nhà nước thí điểm tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

( trích thoibaonganhang)

Share this post