Điều khoản | NGV GROUP

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của Công ty cổ phần NGV.

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và NGV như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

NGV chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa NGV và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. NGV có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Trang thông tin điện tử này (website) và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, đồ họa, giao diện, hình ảnh, đều thuộc bản quyền của NGV hoặc bên thứ ba cấp phép cho NGV.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của NGV và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại và dưới mọi hình thức chưa/không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của NGV được coi là là xâm phạm quyền của NGV. NGV có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Các sản phẩm/dịch vụ được giới thiệu trên website này được NGV cung cấp một cách hợp pháp và có giá trị tại thời điểm thông tin được đăng tải. NGV không đảm bảo rằng website này và các nội dung của nó không chứa virus hoặc các yếu tố gây hại khác cho người sử dụng.

Các thông tin được đăng tải trên website này chỉ để tham khảo, không nhằm mục đích tư vấn chuyên môn. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các thông tin chi tiết.

NGV cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: ‘©2015 Copyright by NGV Corp.”

Người sử dụng cam kết không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của NGV.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của NGV. NGV cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành.

Tất cả các thông tin, tài liệu được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, NGV được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào. Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa NGV sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

NGV có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do

NGV không chịu trách nhiệm về thông tin của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi truy cập và sử dụng thông tin của những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu mọi rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

NGV bảo lưu các quyền sau mà không cần thông báo trước với người sử dụng.:

  • Thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website;
  • Thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
  • Sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. NGV không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.