Ứng dụng công nghệ, gia tăng giá trị! Khám phá cùng chúng tôi!

Đối tác tin cậy & dịch vụ vượt trội.

Am tường nghiệp vụ & Tinh thông công nghệ
Thấu hiểu yêu cầu khách hàng
Kinh nghiệm triển khai
Sản phẩm & Dịch vụ

Sản phẩm & dịch vụ


Am tường nghiệp vụ, tinh thông công nghệ.

Nghiệp vụ tài chính ngân hàng

Công nghệ thông tin

Khảo sát và đặc tả yêu cầu

Phân tích và thiết kế hệ thống

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng

Đào tạo vận hành và chuyển giao công nghệ

Triển khai thực tế

Tư vấn và hỗ trợThấu hiểu yêu cầu khách hàng

Nghiên cứu khảo sát

Quan sát trực tiếp

Thu thập và phân tích dữ liệu

Phỏng vấn khách hàng

Thảo luận các nhóm trọng điểm

Thử nghiệm sản phẩm mẫu


Kinh nghiệm triển khai

Lập và quản lý kế hoạch thực hiện

Quản lý rủi ro

Quản lý thay đổi

Quản lý chất lượng & tài nguyên

Quản lý trao đổi thông tin

Kiểm soát hoạt động