Tag - phần mềm quỹ tín dụng nhân dân

Quy ước chung khi sử dụng Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thông qua nghiên cứu và trải nghiệm việc sử dụng các ứng dụng phần mềm trong lĩnh vực ngân hàng từ nhiều năm nay, nhóm phát triển Giải pháp Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đã đưa ra bộ thiết kế giao diện chuẩn phù hợp với hoạt động nghiệp vụ Quỹ tín dụng nhân dân nhằm mục tiêu hướng tới sự hiệu quả của người sử dụng. Giao diện màn hình chính của Phần mềm Quỹ tín [...]

Quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung đưa CNTT vào hoạt động quản lý quỹ

Trong tất cả các lĩnh vực, Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực kinh doanh luôn đòi hỏi sự chính xác- nhạy bén với từng con số. Hơn 4 năm hoạt động trong lĩnh vực này, Bà Nguyễn Thị Minh Nhẫn – Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung – TP. Hà Giang hơn ai hết là người hiểu rõ bản chất của công việc, luôn muốn tổ chức ngày càng phát triển đi lên đồng [...]