Văn bản pháp luật

Công văn số 3054/NHNN-TT về việc miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

Ngày 28/4/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành công văn số 3054/NHNN – TT về việc miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, [...]

Văn bản số 2758/NHNN-TD về việc triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày 20 tháng 04 năm 2020, Thống đốc NHNN đã ký ban hành văn bản số 2758/NHNN-TD về việc triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài khẩn trương rà soát và hoàn thành trước 17h ngày 20/04/2020 công tác báo cáo thống kê kết quả triển khai Thông tư số 01/2020/TT-NHNN theo quy định làm [...]

Ngân hàng nhà nước

Công điện số 04/CĐ-NHNN tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 16/4/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ( NHNN) ban hành Công điện số 04/CĐ-NHNN về việc NHNN tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. NHNN điện: Các Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Các Doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; Các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Các Cơ quan Hiệp hội trong ngành Ngân hàng. Theo nội dung của Công điện, thực hiện chỉ [...]

Chỉ thị số 02/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid 19

Ngày 31/03/2020, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid 19. Công ty NGV xin đăng tải toàn bộ chỉ thị số 02/CT-NHNN để các QTDND hội viên được biết và phối hợp thực hiện Nội dung chỉ thị số 02/CT-NHNN

Ngân hàng nhà nước

Quyết định số 420/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 3 năm 2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng

Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 420/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016. Để xem chi tiết Quyết định số 420/QĐ-NHNN click vào đây

NHNH Ban hành Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NHNH Ban hành Thông tư số 35/2015/TT-NHNN Quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài thay thế Thông tư 31/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2015 Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng ( Dự án FSMIMS) được Ngân hàng nhà nước( NHNN) triển khai nhằm xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ, kiến [...]

NHNH Ban hành Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

NHNH Ban hành Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân                                                                                Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Thống đốc Ngân hành Nhà nước ký ban hành Thông [...]

Một số Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng

NHNN ban hành sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng Ngày 04/12/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 23/2015/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà [...]

NHNN ban hành thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản

NHNN ban hành thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản Ngày 09/12/2015 vửa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Viêt Nam ban hành Thông tư số 26/2015 hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Để có nội dung đầy đủ về văn bản số 26/2015/TT/NHNN, mời Quý bạn đọc download [...]

Ngân hàng NN quy định về việc quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số

NHNN quy định về việc quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số và chứng thực chữ ký số Ngày  18/12/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 28/2015/TT-NHNN  Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước. Muốn biết thông tin đầy đủ, mời Quý bạn đọc download theo đường link sau: 28-TT-NHNN    [...]

NHNN ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật

NHNN ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật Ngày 22/12/2015, theo Thông tư số 29/2015/TT-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản. Để có thông tin đầy đủ mời Quý bạn [...]

Nội dung công văn trả lời Thông tư 04 (04/2015/TT-NHNN) của Ngân hàng Nhà nước

  Nội dung công văn trả lời Thông tư 04 (04/2015/TT-NHNN) của Ngân hàng Nhà nước Theo văn bản số 9783/NHNN-TTGSNH, Ngày 14/7/2015 Ngân hàng Nhà Nước đã có công văn trả lời toàn bộ những câu hỏi liên quan đến nội dung Thông tư số 04/2015/TT-NHNN về quy định hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn cả nước. Để  nắm rõ toàn bộ nội dung câu trả của văn bản mời Quý Quỹ và Quý [...]

Dự thảo mới về hướng dẫn chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Dự thảo mới về hướng dẫn chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân Căn cứ Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ báo cáo tài chính đối với tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007; Căn cứ Thông tư số 94/2013/TT-BTC ngày 08/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ [...]