Thực hiện tính lãi cổ phần trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân được chia lãi căn cứ vào tổng mức góp vốn, mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên tại Quỹ tín dụng nhân dân và do Đại hội thành viên quyết định, phù hợp với quy định của pháp luật. Nguồn trả lãi vốn góp cổ phần sẽ lấy từ lợi nhuận không chia sau khi trích lập các quỹ theo quy định của NHNN. Mức lãi suất [...]

Thực hiện chuyển nhượng cổ phần trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc cho cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân không phải là thành viên nhưng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của NHNN. Việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên phải đảm bảo: Đối với chuyển nhượng một phần: mức vốn góp còn lại phải đáp ứng quy định về mức vốn góp xác lập tư cách thành viên, mức [...]

Rút cổ phần thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên góp vốn có quyền rút số tiền góp vốn cổ phần khi có nhu cầu và phải được sự đồng ý của ban điều hành quỹ tín dụng nhân dân. Nguyên nhân là do vốn góp cổ phần thành viên là vốn điều lệ của Quỹ, khi thành viên rút vốn khỏi quỹ đồng nghĩa với việc vốn điều lệ bị giảm xuống, nếu mức vốn điều lệ giảm quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình hình [...]

Gửi cổ phần thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân được góp vốn theo quy định tại Điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân . Tại Điều 28 thông tư số 04-2015-TT-NHNN quy định: mức vốn góp xác lập tư cách thành viên tối thiểu là 300 nghìn đồng, mức vốn góp thường niên tối thiểu là 100 nghìn đồng và tối đa không quá 10% (bao gồm cả số vốn nhận chuyển nhượng) tổng số vốn điều lệ của [...]

Đăng ký khách hàng thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Hồ sơ khách hàng bao gồm nhiều thông tin, được tổ chức thành các nhóm thông tin khác nhau như: nhóm thông tin về cá nhân, nhóm thông tin về gia đình vv…Các nhóm thông tin này sẽ được lưu trữ và cập nhật trong suốt quá trình khách hàng giao dịch với đơn vị. Việc tổ chức lưu trữ thông tin sẽ giúp cán bộ dễ dàng tìm kiếm, thống kê thông tin của khách hàng theo nhiều điều [...]