Chỉ đạo xử lý nợ xấu xuống dưới 3%

Chỉ đạo xử lý nợ xấu xuống dưới 3%

Chỉ đạo xử lý nợ xấu xuống dưới 3%

 

Nợ xấu sẽ giảm xuống mức dưới 3%

Nợ xấu sẽ giảm xuống mức dưới 3%

Chiều 30/11, Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Ngân hàng nhà nước tỉnh giám sát việc thực hiện chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước (NHNN) về các cơ chế, chính sách và các hoạt động tín dụng của của các ngân hàng thương mại trong năm 2015.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh làm rõ thêm kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cũng đề nghị chi nhánh chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; các dự án chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các vùng chuyên canh sản xuất tập trung tại các địa phương.

Theo đánh giá, trong năm 2015, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và ngân hàng cấp trên, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo điều hành các tổ chức tín dụng linh hoạt trong huy động vốn và cho vay đối với các tổ chức, cá nhân. Các Tổ chức tín dụng đã duy trì ổn định mặt bằng lãi suất ổn định và tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu xuống dưới 3%. Quá trình cơ cấu lại một số ngân hàng thương mại và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục được thực hiện theo đúng Đề án đã được phê duyệt.

( trích dẫn báo haiduongtv)

 

Share this post