Tag - cho vay tín dụng

Phát triển công ty tài chính: “Bít” lỗ hổng tín dụng đen

Phát triển công ty tài chính: “Bít” lỗ hổng “tín dụng đen”  Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu tín dụng tiêu dùng được đánh giá sẽ có nhiều cơ hội phát triển và ngăn chặn được tình trạng “tín dụng đen”. Việc các Công ty tài chính tham gia vào thị trường cho vay tiêu dùng sẽ góp phần quan trọng trong ngăn chặn nạn “tín dụng đen” hoành hành Nhưng thực tế, các quy định về [...]