Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia hệ thống TTĐTLNH từ 01/02/2016

Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia hệ thống TTĐTLNH từ 01/02/2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN quyết định Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước là thành viên trực tiếp Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; Kho bạc Nhà nướcTP. Hà Nội, Kho [...]