NHNN siết chặt cho vay tại Quỹ tín dụng nhân dân để tránh thất thoát vốn

NHNN siết chặt cho vay tại Quỹ tín dụng nhân dân để tránh thất thoát vốn                                                                          Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố ban hành Thông tư 32/2015/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Quỹ [...]

Quỹ Tín dụng Nhân dân Xã Sơn Long: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Quỹ Tín dụng Nhân dân Xã Sơn Long (Hương Sơn, Hà Tĩnh): Chung sức xây dựng nông thôn mới Với phương châm hoạt động “hết việc chứ không hết giờ”, gần 20 năm qua, Quỹ Tín dụng nhân dân Sơn Long đã nỗ lực duy trì và phát triển, tạo địa chỉ tin cậy cho người dân địa phương và các khu vực lân cận “chọn mặt gửi tiền” phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ. Quỹ Tín dụng [...]