Đến cuối năm 2015, tổng tài sản của hệ thống TCTD đạt trên 7,3 triệu tỷ đồng

Đến cuối năm 2015, tổng tài sản của hệ thống TCTD đạt trên 7,3 triệu tỷ đồng NHNN vừa công bố một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của hệ thống các TCTD cho biết, tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD tiếp tục tăng mạnh tới 298.298 tỷ đồng trong tháng cuối năm 2015 lên 7.319.317 tỷ đồng; chiếm hơn 37% mức tăng của cả năm. Tài sản của hầu hết các khối duy trì được đà [...]

Tái cơ cấu các TCTD: Nhìn lại và hướng tới

Tái cơ cấu các TCTD: Nhìn lại và hướng tới Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc đã thực hiện được mục tiêu không để xảy ra đổ vỡ hệ thống, hạn chế tối đa tổn thất và chi phí ngân sách. Cơ bản hoàn thành các mục tiêu đặt ra Nhiều nghiên cứu, đánh giá, hội thảo chuyên đề, tổng kết đã được tiến hành trong năm 2015 nhằm đánh giá về những kết quả triển khai Đề [...]

Tín dụng ngân hàng về nông thôn mới

Ngành Ngân hàng hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Chung tay cùng cả nước Theo báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII thì tổng kinh phí huy [...]

Lãi suất – thêm một cách nhìn

Lãi suất huy động mỗi TCTD có giá vốn khác nhau, nên không thể có một mức lãi suất cho vay chung như một chốt chặn cho vay nặng lãi Một trong những vấn đề thu hút được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội khi thảo luận về Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) là bàn về lãi suất cơ bản. Hiện có hai luồng ý kiến: Thứ nhất, lấy lãi suất cơ bản do NHNN công bố [...]

Việt Nam vừa thừa, vừa thiếu ngân hàng

Một phụ nữ có thể huy động được hơn 14 tỷ đồng từ 200 người tham gia chơi hụi. Trong khi đó, một tổ chức tín dụng với bộ máy điều hành, quản trị được cấp phép hoạt động lại chỉ có nguồn vốn hơn 3 tỷ đồng. Điều gì đang diễn ra. Việt Nam vừa thừa, vừa thiếu ngân hàng. Hiện nay, sau hơn 10 năm, nhận định này vẫn không thay đổi Góc nhìn từ Quỹ tín dụng nhân [...]