Tag - thế chấp tài sản

Ngân hàng nên có quy định thế chấp tài sản vô hình

Ngân hàng nên có quy định thế chấp tài sản vô hình Một số nhà quản lý đâu đó đặt vấn đề thế chấp bằng tài sản vô hình hay nói rõ hơn là các phát minh sáng chế, ý tưởng kinh doanh… có thể mang ra làm tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng. Câu chuyện không có tài sản thế chấp vay vốn tín dụng của các DNNVV có lẽ sẽ tiếp tục là vấn đề được [...]