Tag - thị trường lãi suất

“Cầm cương” thị trường lãi suất

“Cầm cương” thị trường lãi suất Một trong những thực trạng bất cập tồn tại trong hệ thống hàng Việt Nam đến thời điểm năm 2011 là lãi suất cho vay cao chót vót, nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) cạnh tranh nhau vượt trần lãi suất huy động gây xáo trộn thị trường tiền tệ, tạo một môi trường lãi suất “tệ hại” đối với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình thanh khoản của một [...]