Tag - tổ chức tài chính

Tín dụng ‘đen’ vẫn nhộn nhịp

Tín dụng 'đen' vẫn nhộn nhịp                                                                                    Nhu cầu về tiền mặt dịp cuối năm luôn tăng cao gấp nhiều lần những tháng bình thường trong năm. Bên cạnh việc cho vay tiêu dùng cá nhân của các ngân hàng, [...]

Quỹ Tín dụng nhân dân: Những rào cản cần gỡ bỏ

Quỹ Tín dụng nhân dân: Những rào cản cần gỡ bỏ Cả nước hiện có 1.146 quỹ TDND hoạt động trên địa bàn 56/63 tỉnh, thành phố với 2.831 xã phường thị trấn; có gần 2.300.000 thành viên là các hộ gia đình chủ yếu ở khu vực nông nghiệp - nông thôn. Việc chuẩn hóa trong các cơ chế chính sách sẽ phát huy được vai trò, nhiệm vụ của quỹ tín dụng nhân dân, góp phần giải [...]