Công ty cổ phần NGV ký hợp đồng nâng cấp hệ thống Core Banking T24 cho GPBANK với Temenos

Công ty cổ phần NGV ký hợp đồng nâng cấp hệ thống Core Banking T24 cho GPBANK với Temenos

Ngày 15/11/2010 Công ty Cổ phần NGV và Công ty Temenos Singapore ký hợp đồng nâng cấp hệ thống Core Banking T24 cho GP.Bank từ R5 lên R9. Theo đó, sau thời gian lựa chọn Công ty Cổ phần NGV là đơn vị được tin tưởng lựa chọn là nhà thầu thứ cấp tại Việt Nam chịu trách nhiệm nâng cấp hệ thống Core Banking T24 cho GP.Bank từ phiên bản R5 lên R9.

Hệ thống Core Banking T24 của GP.Bank hiện tại có nhiều điểm hạn chế như thời gian chạy cuối ngày COB/EOD tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa do kiến trúc thiết kế đặc thù khi triển khai phiên bản đầu tiên với thời gian ngắn nên cán bộ của GP.Bank chưa hoàn toàn chủ động trong việc thiết lập sản phẩm, dịch vụ mới cho GP.Bank.

Việc nâng cấp hệ thống Core Banking T24 từ phiên bản R5 lên phiên bản R9 thực chất là việc triển khai lại toàn bộ hệ thống Core Banking T24 với cấu trúc mới theo thiết kế của VMB (Vietnamese Model Bank), là phiên bản được chỉnh sửa riêng cho thị trường Việt Nam, đã được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam đang sử dụng hệ thống T24.

Sau một thời gian thương thảo, Công ty Cổ phần NGV đã vược qua hàng loạt ứng viên và trở thành đối tác thứ cấp được tin tưởng triển khai nâng cấp cho Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GP.Bank), với thời gian dự kiến là 11 tháng, với đội ngũ cán bộ của mình Công ty Cổ phần NGV hoàn toàn tự tin vào khả năng triển khai thành công dự án và golive vào đầu tháng 12/2011.

Share this post