Cuối tháng 11/2018, dư nợ tín dụng quĩ tín dụng nhân dân đạt hơn 89.000 tỉ đồng, tăng 11%

Cuối tháng 11/2018, dư nợ tín dụng quĩ tín dụng nhân dân đạt hơn 89.000 tỉ đồng, tăng 11%

Cuối tháng 11/2018, dư nợ tín dụng quĩ tín dụng nhân dân đạt hơn 89.000 tỉ đồng, tăng 11%

quy_tin_dung_nhan_dan_thai_thinh_4__1536025727_70206
Tại Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) được tổ chức mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến thời điểm 30/11/2018, cả hệ thống có 1.183 QTDND hoạt động trên 57 tỉnh, thành phố với 1,55 triệu thành viên (bình quân 1 quĩ 1.311 thành viên).

Tổng nguồn vốn các quỹ tín dụng nhân dân đạt hơn 112,5 nghìn tỉ đồng, tăng 9,7% so với thời điểm 31/12/2017, tổng dư nợ cấp tín dụng là hơn 89 nghìn tỉ đồng, tăng 11%.

Theo NHNN, sau hơn 25 năm triển khai xây dựng và phát triển đến nay hệ thống quỹ tín dụng nhân dân hoạt động lành mạnh, hiệu quả, theo đúng tôn chỉ mục đích đề ra, thực hiện huy động vốn trên địa bàn để cho vay các thành viên nhằm mục đích tương trợ giữa các thành viên, tăng cường tính liên kết.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó, một bộ phận các quỹ tín dụng nhân dân có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích liên kết, tương trợ giữa các thành viên, mà chạy theo mục tiêu lợi nhuận; không tuân thủ các quy định pháp luật, buông lỏng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ… Công tác quản lý, thanh tra, giám sát của một số NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đối với các quỹ tín dụng nhân dân còn hạn chế, thiếu quyết liệt

Do đó, tại Hội nghị này NHNN yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân để đảm bảo cho các quỹ tín dụng nhân dân phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả, hoạt động đúng mục tiêu, đúng tính chất của loại hình.

Trong một diễn biến liên quan, tháng 10/2018, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị 06 yêu cầu Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng tập trung xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém không có khả năng cơ cấu lại bằng các hình thức sáp nhập, hợp nhất, mua lại hoặc bằng một số biện pháp khác trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Đồng thời, Chỉ thị cũng yêu cầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các quỹ tín dụng nhân dânphải thực hiện nghiêm, tăng cường hoạt động thanh tra giám sát cũng như vai trò quản lý của NHNN chi nhánh các tỉnh đối với hệ thống này.

(Trích vietnambiz.vn)

Share this post