Hà Nội: Tín dụng tăng trưởng 0,9% trong tháng 1/2016

Hà Nội: Tín dụng tăng trưởng 0,9% trong tháng 1/2016

Hà Nội: Tín dụng tăng trưởng 0,9% trong tháng 1/2016                                                                              Hà Nội tín dụng tăng trưởng 0,9% trong tháng 1/2016Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2016, trên địa bàn TP.Hà Nội, tăng trưởng dư nợ cho vay đã đạt 0,9%, huy động vốn tăng 0,7%

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố tháng 1/2016 ước đạt 1.486 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so tháng trước. Trong đó, tiền gửi đạt 1.393 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% (tiền gửi tiết kiệm tăng 0,1%, tiền gửi thanh toán tăng 1%); phát hành giấy tờ có giá đạt 93 nghìn tỷ, tăng 2,4%.

Tổng dư nợ cho vay ước đạt 1.249 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 714 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2%; dư nợ trung và dài hạn đạt 535 nghìn tỷ đồng, tăng 2%. Trong tổng dư nợ cho vay, dư nợ bằng VNĐ chiếm 90,5%.

Trước đó, theo NHNN chi nhánh Hà Nội, tính đến cuối năm 2015, tổng nguồn vốn huy động của các Tổ chức tín dụng đạt 1,45 triệu tỷ đồng, tăng 21,84% so với cùng kỳ năm 2014; tổng dư nợ đạt 1,207 triệu tỷ đồng, tăng 19,5%. Đây là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

( trích cafef)

Share this post