Hệ thống ngân hàng TPHCM ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp

Hệ thống ngân hàng TPHCM ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp

Hệ thống ngân hàng TPHCM ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp                                                                             Hệ thống ngân hàng TP Hồ chí minh ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp

Trong năm 2016, các ngân hàng ở địa bàn Tp. Hồ Chí Minh sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ… tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.

Mặt khác, các ngân hàng tiếp tục phối hợp với chính quyền thành phố phát huy hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khai thông nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chương trình kích cầu, kết nối ngân hàng với doanh nghiệp…

Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, cho biết: Năm 2016, đơn vị này phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố từ 16% – 18%, tăng trưởng huy động vốn từ 17% – 19%, nợ xấu dưới 3%.

Theo ông Tô Duy Lâm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lại ngành ngân hàng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ và tín dụng trên địa bàn; đồng thời tăng cường phát triển hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung cho công tác xử lý nợ xấu. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức tín dụng không vì nợ xấu đã ở dưới mức quy định mà lơ là.

Các ngân hàng phải quan tâm hơn và có biện pháp đối với nợ xấu để tránh rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng. Riêng đối với nợ xấu đã bán nợ cho VAMC thì các ngân hàng phối hợp với các tổ chức, cá nhân đang nợ chủ động tích cực xử lý các món nợ xấu.

Trong năm 2015, tổng huy động vốn trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh đạt 1.566.876 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm trước, trong đó vốn huy động bằng VNĐ chiếm 84,5%.

Về tình hình nợ xấu, tính đến hết tháng 11/2015, nợ xấu trên địa bàn thành phố chiếm 4,03% trong tổng dư nợ, giảm 15,6% so với năm 2014 (tương ứng giảm 8.835 tỷ đồng)./.
( trích  ketnoithanhcong)

Share this post