Năm 2016: Ngân hàng ACB đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.500 tỷ đồng

Năm 2016: Ngân hàng ACB đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.500 tỷ đồng

Năm 2016: Ngân hàng ACB đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.500 tỷ đồng

Trong tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016 vừa được ACB công bố, mục tiêu lợi nhuận trước thuế được nhà băng này đặt ra ở mức 1.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.
ngan hang acb dat muc tieu tang loi nhuan
Ngân hàng ACB sẽ tiến hành ĐHCĐ vào ngày 8/4 tới. Ngoài mục tiêu lợi nhuận, HĐQT ACB sẽ trình ĐHĐCĐ chia cổ tức 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:9 và năm 2016, ACB cũng dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1.

Năm 2016, ngân hàng ACB đặt chỉ tiêu tổng tài sản tăng 18%, đạt 237.000 tỷ đồng. Tín dụng của ACB sẽ tăng trưởng tối đa hạn mức ngân hàng nhà nước cho phép, dự kiến khoảng 18%, vốn huy động từ tiền gửi khách hàng cũng tăng trưởng ở mức 18%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%.

Kết thúc năm 2015, quy mô tổng tài sản của ngân hàng ACB đạt 201.457 tỷ đồng, tăng 12% so cuối năm 2014. Ngân hàng đã nâng vốn huy động lên 175.000 tỷ đồng theo kế hoạch đầu năm, mức tăng trưởng 13%, với nguồn vốn không kỳ hạn tăng mạnh 30% (cùng kỳ năm trước tăng 15%). Lợi nhuận trước thuế của ACB năm 2015 đạt 1.314 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014 và đạt 100% kế hoạch năm 2015.

Đến cuối năm 2015, dư nợ cho vay tại ngân hàng ACB đạt 134.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng đạt tối đa 15% theo hạn mức phân bổ của Ngân hàng Nhà nước, trong đó tín dụng khách hàng cá nhân tăng mạnh 25%. Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh về mức 1,32% so với mức 2,17% tại thời điểm cuối năm 2014.

Về kết quả thực hiện phương án tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2013-2015, ACB cho biết, đã tái cơ cấu năng lực hệ thống quản trị điều hành; tái cơ cấu tài chính phù hợp hơn và nâng cao dần chất lượng tài sản; giải quyết cơ bản các tồn đọng trước đây và đưa ra định hướng chiến lược, phát triển trong thời gian tới.
(theo tinnhanhchungkhoan)

Share this post