Ngân hàng – Tín dụng ưu đãi với đồng bào dân tộc thiểu số

Ngân hàng – Tín dụng ưu đãi với đồng bào dân tộc thiểu số

Tín dụng ưu đãi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng, chăn nuôi

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/2015-TT-NHNN hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ.                                                                                                   tín dụng

Đối tượng vay vốn là các hộ gia đình thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP có hoạt động trồng rừng sản xuất bằng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ trên đát quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất; phát triển chăn nuôi.

Hộ gia đình thuộc đối tượng nêu trên được ngân hàng cho vay không có tài sản đảm bảo để trồng rừng sản xuất theo quy định với hạn mức vay tối đa là 15 triệu đồng/ha; thời hạn cho vay từ khi trồng rừng đến khi khai thác chính theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng nhưng không quá 20 năm. Trường hợp phát triển chăn nuôi được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50 triệu đồng/hộ; thời hạn cho vay tối đa là 10 năm.

Lãi suất cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi là 1,2%/năm.

Ngân hàng cho vay là Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Thông tư 27/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 22/12/2015.

Box: Theo khoản 1, Điều 2, Nghị định 75/2015/NĐ-CP: Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí Thủ tướng Chính phủ quy định, có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng: bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất; nhận khoán bảo vệ rừng.

( trích thoibaonganhang)

Share this post