Ngành Ngân hàng Lào Cai triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngành Ngân hàng Lào Cai triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngành Ngân hàng Lào Cai triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2016.

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh Lào Cai, tính đến 31/12/2015, tổng nguồn vốn huy động đạt: 33.426 tỷ đồng, tăng 30,97% so với 31/12/2014. Trong đó, huy động vốn trên địa bàn đạt 14.703 tỷ đồng, tăng 13,57% so với 31/12/2014; Tổng dư nợ đạt 31.688 tỷ đồng, tăng 31,75% so với 31/12/2014; tỷ lệ nợ xấu của các Ngân hàng Thương mại là 0,19%/tổng dư nợ.

Đồng chí Lê Ngọc Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

                                   Đồng chí Lê Ngọc Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của ngành Ngân hàng Lào Cai. Đồng thời khẳng định những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển KT-XH của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của ngành ngân hàng Lào Cai và chỉ đạo Ngành ngân hàng Lào Cai.

Đồng chí  Lê Ngọc Hưng yêu cầu năm 2016, ngành Ngân hàng Lào Cai cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt chỉ đạo điều hành hiệu quả chính sách tiền tệ, chủ động, chặt chẽ, linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước góp phần kiềm chế lạm phát, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quan hệ tín dụng với khách hàng;

Bảo đảm thực hiện 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020, cụ thể hóa giải pháp của từng hệ thống ngân hàng để chủ động tích cực huy động vốn trong và ngoài địa bàn với lãi suất hợp lý, tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân đầu tư cho phát triển SXKD, tích cực xử lý, hạn chế phát sinh nợ xấu tại các Ngân hàng Thương mại, quỹ TDND trên địa bàn;…

Bảo đảm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng Lào Cai năm 2016 tăng trưởng tín dụng trên 20%, chất lượng tín dụng tốt, có tỷ lệ nợ xấu dưới 2% so với tổng dư nợ.

( trích thoibaonganhang)

Share this post