Nếu có, chỉ còn dư địa giảm lãi suất trung, dài hạn

Nếu có, chỉ còn dư địa giảm lãi suất trung, dài hạn

Nếu có, chỉ còn dư địa giảm lãi suất trung, dài hạn

Tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương sáng nay (29/12), Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã phát biểu một số nội dung về điều hành lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình

                                                 Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình

Đối với vấn đề lãi suất, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, đây là nội dung đã được Hội nghị của Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia bàn rất kỹ.

Trước một số ý kiến cho rằng lạm phát ở mức thấp nên có thể giảm lãi suất, người đứng đầu ngành Ngân hàng cho biết, mặc dù lạm phát năm nay rất thấp, chưa đến 1%, nhưng phân tích lại thì thấy rằng lạm phát thấp hai năm qua chủ yếu do yếu tố bên ngoài tác động vào, đặc biệt là giá dầu và các mặt hàng thiết yếu trên thị trường quốc tế. Nếu loại bỏ các yếu tố bất thường đó, thì năm 2014 lạm phát của Việt Nam là 4,97%, xấp xỉ mục tiêu mà Quốc hội đề ra là 5%; còn năm 2015 lạm phát cũng quanh 3%.

“Mặt bằng lãi suất của chúng ta hiện nay rất phù hợp với định hướng lâu dài là làm sao duy trì lạm phát ở mức dưới 5%”, Thống đốc nhấn mạnh.

Từ các phân tích trên, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, dư địa để giảm mặt bằng lãi suất xuống nữa là rất khó. Nếu giảm mặt bằng lãi suất xuống bây giờ có thể được trong ngắn hạn nhưng nó sẽ phá vỡ tính ổn định lâu dài.

Để làm rõ cho nhận định trên, Thống đốc Nguyễn Văn Bình phân tích: Trong thời gian 6 tháng cuối năm 2015, có rất nhiều áp lực đối với việc tăng lãi suất. Đó là tín dụng tăng rất mạnh. Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2015 đạt xấp xỉ 18%, trong khi tốc độ huy động vốn của hệ thống chỉ tăng hơn 13%.

Như vậy, để đảm bảo tăng trưởng tín dụng thì nhu cầu về vốn tăng lên rất nhiều, trong khi đó, chúng ta còn dành nguồn vốn để hỗ trợ cho trái phiếu chính phủ. Trên cơ sở cơ cấu nguồn vốn như vậy thì áp lực đối với lãi suất là rất cao. Hơn nữa, chúng ta lại đứng trước biến động tỷ giá. Về mặt điều hành, để ổn định được tỷ giá phải tăng lãi suất, nhưng trong thời gian vừa qua NHNN kiên quyết phải ưu tiên giữ ổn định mặt bằng lãi suất để tạo đà phục hồi nền kinh tế và hỗ trợ phát triển của DN.

“Năm 2016, mặt bằng lãi suất theo tôi cố gắng duy trì ổn định như năm 2015 vừa qua, và nếu được sẽ cố gắng giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn 0,3-0,5% thì còn dư địa. Ví dụ, năm 2015, mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn của chúng ta cũng đã giảm 0,3-0,5%”, Thống đốc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, năm 2016, NHNN cũng cố gắng duy trì tỷ giá ổn định. Tuy nhiên theo Thống đốc, ổn định nhưng không cố định, với mong muốn làm sao cho thị trường ngoại hối ổn định. Đặc biệt, sẽ có cơ chế điều hành tỷ giá mới cho phù hợp với biến động rất lớn trong thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, để thị trường ngoại hối linh hoạt hơn, trên cơ sở đó hỗ trợ tốt cho phát triển kinh tế năm 2016.

Về tăng trưởng tín dụng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, sẽ duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức dưới 20%, tương xứng với tăng GDP ở mức 6,7% và hỗ trợ cho phát hành trái phiếu Chính phủ vì năm 2016 thì chúng ta phát hành lượng trái phiếu Chính phủ khá lớn. Lượng tiền cung ứng duy trì ở mức 16-18%.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành Ngân hàng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm tới vấn đề lạm phát trong năm 2016. Bởi theo Thống đốc, mặc dù lạm phát năm 2015 ở mức rất thấp, nhưng cũng không loại trừ lạm phát năm 2016 rất khó kiểm soát ở mức dưới 5%, vì đã hết dư địa giảm giá các mặt hàng thiết yếu, trong khi dầu thô thậm chí có chiều hướng tăng trở lại. Ngoài ra, một số mặt hàng có thể được Nhà nước điều chỉnh trong năm tới. Chưa kể, để đạt mức tăng GDP mức 6,7% thì áp lực lạm phát là rất lớn.

“Do đó, đề nghị làm sao chúng ta phải quản lý tốt giá, đặc biệt là giá mặt hàng thiết yếu, ngoại trừ giá năng lượng phụ thuộc vào giá quốc tế”, Thống đốc nói.

( trích thoibaonganhang)

Share this post