NGV GROUP TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG SMS BANKING CHO CÁC ĐƠN VỊ QUỸ TÍN DỤNG HÀ NỘI

NGV GROUP TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG SMS BANKING CHO CÁC ĐƠN VỊ QUỸ TÍN DỤNG HÀ NỘI

NGV GROUP TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG SMS BANKING  CHO CÁC ĐƠN VỊ QUỸ TÍN DỤNG HÀ NỘI

Nhằm thực hiện đúng Thông tư 48/2018/TT-NHNN sắp được đưa vào áp dụng chính thức trong tháng 7/2019. Ngay từ tháng 03/2019 các đơn vị Quỹ tín dụng trên địa bàn Hà Nội xúc tiến công tác tìm hiểu công nghệ, tham khảo tư vấn và cách thức thực hiện dịch vụ tin nhắn báo thay đổi số dư tiền gửi và tiền vay từ hệ thống của đơn vị tới số di động của khách hàng (Gọi tắt là SMS Banking) để sẵn sàng chuẩn bị cho việc áp dụng Thông tư 48 vào công tác quản lý của Đơn vị Quỹ tín dụng.

efund - sms banking 2

Ngày 25/03 Các đơn vị Quỹ tín dụng nhân dân Dân Hòa, Hòa Nam, Hoàng Mai, Liên Hà (Đông Anh)  đã lựa chọn NGV GROUP là đơn vị triển khai ứng dụng SMS Banking tích hợp trên phần mềm eFUND để thực hiện công việc gửi tin nhắn khi có thay đối số dư tiền gửi, tiền vay, và các dịch vụ khác từ hệ thống eFUND tới điện thoại di động của khách hàng.

Công tác triển khai ứng dụng SMS Banking được thực hiện online từ xa mà không làm gián đoạn hay ảnh hưởng tưới bất kỳ hoạt động giao dịch nào của Quỹ.

Thời gian cài đặt dịch vụ và hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị mất khoảng một buổi sáng là Đơn vị có thể làm chủ ứng dụng SMS Banking

Các thay đổi số dư tài khoản của khách hàng, trả lãi, lĩnh lãi…ngay sau khi giao dịch được duyệt hệ thống SMS Banking sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo thay đổi tới số di động của khách hàng đã đăng ký với Quỹ.

sms banking trên phần mềm eFUND

SMS Banking là một ứng dụng dịch vụ bắt buộc từ lâu của các ngân hàng thương mại từ nhiều năm nay nhằm làm tăng tương tác giữa ngân hàng và khách hàng. Đây là dịch vụ để khách hàng dễ dàng kiểm soát số dư tiền gửi, tiền vay của mình hiện có tại ngân hàng.

NGV GROUP tin tưởng rằng ứng dụng SMS Banking sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng mang lại nguồn thu nhất định cho Đơn vị sử dụng.

Share this post