Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Phương Lâm- Đồng Tiến tặng thưởng cho 20 khách hàng, thành viên

Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Phương Lâm- Đồng Tiến tặng thưởng cho 20 khách hàng, thành viên

Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Phương Lâm- Đồng Tiến tặng thưởng cho 20 khách hàng, thành viên

Sáng 13/3, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) liên phường Phương Lâm – Đồng Tiến (TP Hòa Bình) tổ chức đại hội thường niên, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự Đại hội có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, 2 phường cùng 184 đại biểu thành viên.

Lãnh đạo Quỹ tín dụng tặng thưởng cho 20 khách hàng và thành viên.

                                  Lãnh đạo Quỹ tín dụng tặng thưởng cho 20 khách hàng và thành viên.

Quỹ TDND liên phường Phương Lâm – Đồng Tiến hoạt động trên địa bàn 2 phường Phương Lâm,Đồng Tiến. Hết năm 2018,quỹ có tổng số1.925 thành viên, giảm 5 thành viên so với năm 2017. Hiện, quỹ có tổng vốn hoạt động90.946 triệu đồng, trong đó vốn điều lệ4.186 triệu đồng, vốn huy động tiền gửi 72.142 triệu đồng. Doanh số cho vay61.511 triệu đồng với 264 lượt thành viên vay vốn, doanh số thu nợ54.634 triệu đồng. Dư nợ cho vay thành viên đạt 55.487 triệu đồng. Cơ cấu cho vay phục vụ các hoạt động SX-KD chiếm 32%; cho vay ngành nghề, chăn nuôi chiếm 19%; cho vay sinh hoạt tiêu dùng chiếm 49%; nợ xấu 669 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,2% tổng dư nợ. Kết quả kinh doanh chênh lệch thu chi lãi 576 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước 98 triệu đồng. Trong năm qua, quỹ đã có nhiều hoạt động đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh KT-XH, xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Ban quản trị đã đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019, tập trung vào một số chỉ tiêu cụ thể như: Phát triểnlên 1.900 thành viên; tổng nguồn vốn hoạt động đạt 98 tỷđồng. Trong đó,vốn huy động đạt 88 tỷđồng, dư nợ cho vay thành viên đạt 64 tỷđồng, tỉ lệ nợ xấu dưới 3%, tổng lợi nhuận sau thuế 540 triệu đồng, vốn điều lệ cuối năm đạt 4.300 triệu đồng; nộp ngân sách Nhà nước theo quy định…

 Nhân dịp này, Quỹ đã tặng thưởng cho 20 khách hàng và thành viên có nhiều đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Quỹ năm 2018.

(Trích Báo Hòa Bình)

Share this post