Quỹ Tín dụng nhân dân Thống Nhất duy trì tăng trưởng trong điều kiện khó

Quỹ Tín dụng nhân dân Thống Nhất duy trì tăng trưởng trong điều kiện khó

Quỹ Tín dụng nhân dân Thống Nhất duy trì tăng trưởng trong điều kiện khó

Từ đầu năm đến nay, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, trong đó có Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Thống Nhất (Hưng Hà). Tuy nhiên, nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp, Quỹ vẫn duy trì tăng trưởng và đạt hiệu quả cao.

 

Cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân Thống Nhất kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay của gia đình chị Phạm Thị Thảnh)

Cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân Thống Nhất kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay của gia đình chị Phạm Thị Thảnh)

Quỹ tín dụng nhân dân Thống Nhất hoạt động trên địa bàn 5 xã: Thống Nhất, Văn Cẩm, Chi Lăng, Hòa Bình và Hùng Dũng với 3.800 thành viên. Ông Nguyễn Văn Đoán, Giám đốc Quỹ cho biết: Ngay từ đầu năm, Quỹ đã chủ động rà soát tổng lực hoạt động kinh doanh, trong đó đặc biệt đi sâu vào chỉ tiêu đầu tư tín dụng. Với 32 cán bộ, nhân viên, trong đó có 7 cán bộ tín dụng trải đều ở 5 xã, Quỹ tín dụng nhân dân Thống Nhất đã từng bước thâm nhập các cá nhân, hộ sản xuất và doanh nghiệp trên địa bàn; khảo sát thị trường, tư vấn để khách hàng mạnh dạn đầu tư. Bên cạnh đó, Quỹ còn bám sát chương trình phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương để tập trung cho vay, trong đó chú trọng các chương trình xây dựng nông thôn mới, sản xuất cây vụ đông, phát triển trang trại, gia trại; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, đa dạng hóa các kỳ hạn vay vốn; chủ động điều hành cơ chế lãi suất cho vay linh hoạt theo từng thời điểm và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện tại, Quỹ tín dụng nhân dân Thống Nhất đang duy trì mức lãi suất cho vay thấp nhất 8%/năm đối với cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn và cao nhất 10,5%/năm đối với cho vay theo thỏa thuận. Công tác tuyên truyền cũng được Quỹ đặc biệt chú trọng. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng, Quỹ còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tuyên truyền lồng ghép thông qua các hội nghị, qua đó tạo sự tin tưởng của cán bộ, nhân dân đối với hoạt động của Quỹ.

Nguồn vốn vay từ Quỹ tín dụng nhân dân Thống Nhất đã giúp nhiều thành viên mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Chị Phạm Thị Thảnh (thôn Đại An, xã Thống Nhất) tâm sự: Năm 2003, gia đình tôi chuyển đổi 6 sào đất cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi và trồng hòe, nếu không có Quỹ tín dụng nhân dân Thống Nhất tạo điều kiện cho vay vốn thì gia đình tôi không thể có được cơ ngơi như hôm nay. Từ nguồn vốn vay 300 triệu đồng của Quỹ, gia đình tôi đã cải tạo 1 sào diện tích làm chuồng trại chăn nuôi 100 con gà, 100 con lợn (trong đó có 30 lợn nái, 30 lợn thịt và 40 lợn con), 2 con bò; đào 1 sào ao thả cá và 4 sào trồng cây hòe; mỗi năm cho thu nhập trung bình hơn 100 triệu đồng.

Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra, Quỹ tín dụng nhân dân Thống Nhất đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Đến ngày 31/10/2015, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt 190 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, vốn điều lệ 3,6 tỷ đồng, vốn huy động từ khu vực dân cư 170 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014) và vốn khác 16,4 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay thành viên của Quỹ 133 tỷ đồng, đạt 98,5% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014 và tăng 1% so với thời điểm 31/12/2014; trong đó, cho vay nông nghiệp chiếm 40%, cho vay thương mại, dịch vụ, ngành nghề chiếm 50%, cho vay sinh hoạt đời sống chiếm 10%. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi vay, đến nay, tỷ lệ nợ xấu của Quỹ chỉ chiếm 0,26% tổng dư nợ.

( trích baothaibinh)

Share this post