Tag - hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng CITAD

Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia Hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia Hệ thống thanh toán liên ngân hàng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-NHNN về việc Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Theo đó, kể từ ngày 1-2-2016, Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước là thành viên trực tiếp; Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước thành [...]