Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia Hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia Hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia Hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-NHNN về việc Kho bạc Nhà nước chính thức tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

kho bac nha nuoc chinh thuc tham gia he thong thanh toan lien ngan hangTheo đó, kể từ ngày 1-2-2016, Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước là thành viên trực tiếp; Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng, Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Kho bạc Nhà nước thành phố Cần Thơ là đơn vị thành viên trực tiếp của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Quyết định cũng nêu rõ, Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước thực hiện ký quỹ bằng tiền tại Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước để tham gia thanh toán giá trị thấp, số tiền kỹ quỹ bằng 10% hạn mức nợ ròng do Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước thông báo cho Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo thanh khoản để quyết toán kết quả bù trừ thanh toán giá trị thấp ngay trong ngày, tuân thủ các quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

( trích thoibaokinhdoanh)

Share this post