Tag - kiều hối

Ngân hàng lãi rất ít từ kiều hối

Ngân hàng lãi rất ít từ kiều hối                                                                          Trong hoạt động ngân hàng, lợi nhuận từ kiều hối chỉ khoảng 0,77%, song các ngân hàng xác định kiều hối chuyển về là phục vụ chính sách, thu hút nguồn ngoại tệ. Kiều hối đổ về [...]