Ngân hàng lãi rất ít từ kiều hối

Ngân hàng lãi rất ít từ kiều hối

Ngân hàng lãi rất ít từ kiều hối                                                                         Ngân hàng

Trong hoạt động ngân hàng, lợi nhuận từ kiều hối chỉ khoảng 0,77%, song các ngân hàng xác định kiều hối chuyển về là phục vụ chính sách, thu hút nguồn ngoại tệ.

Kiều hối đổ về trong nước được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong năm nay, đạt trên dưới 13 tỷ USD. Dự báo được cho là “khiêm tốn” nhất đến từ Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cho biết Việt Nam sẽ nhận khoảng 12,25 tỷ USD trong năm nay, là nước có kiều hối chuyển về nhiều thứ 11 thế giới.

Theo ông Lê Thành Trung, Phó Tổng giám đốc ngân hàng HDBank, kiều hối chuyển về nhiều là nhờ chính sách của Chính phủ khuyến khích dòng tiền chuyển về nước, bên cạnh việc các ngân hàng có nhiều chương trình ưu đãi, tạo điều kiện cho kiều bào gửi tiền về.

Tuy nhiên, trong hoạt động ngân hàng, theo ông Trung, lợi nhuận từ kiều hối không cao, chỉ khoảng 0,77%, song các ngân hàng xác định kiều hối chuyển về là phục vụ chính sách, thu hút nguồn ngoại tệ cho Việt Nam. Thay vì như các nguồn vốn đầu tư FII vào rồi những có lúc lại chuyển ra, kiều hối vào sẽ ở lại, tạo ra dòng tiền ngoại tệ cho Việt Nam.

( trích cafef)

Share this post