Quỹ tín dụng nhân dân Đông Á góp phần giảm thiểu tín dụng đen

Quỹ tín dụng nhân dân Đông Á góp phần giảm thiểu tín dụng đen Quỹ tín dụng nhân dân Đông Á tích cực góp phần giảm thiểu tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn trên địa bàn quỹ hoạt động. Bám sát định hướng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, Quỹ điều chỉnh lãi suất kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm. Làm tốt [...]