Tag - tiết kiệm quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Xuyên: Góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Xuyên: Góp phần đẩy lùi tín dụng đen Là tổ chức tín dụng hoạt động gần dân, sát dân, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Thái Xuyên (Thái Thụy) luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành viên được vay vốn, từ đó góp phần đẩy lùi tín dụng đen, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Ông Vũ Ngọc An, Giám đốc Quỹ [...]