Tài sản của hệ thống Tổ chức tín dụng tăng mạnh

Tài sản của hệ thống Tổ chức tín dụng tăng mạnh

Tài sản của hệ thống TCTD tăng mạnh, chính thức vượt 7 triệu tỷ đồng

Theo thống kê của NHNN Việt Nam, trong tháng 11/2015 tổng tài sản của toàn hệ thống Tổ chức tín dụng đã tăng thêm tới 155.951 tỷ đồng lên 7.021.019 tỷ đồng. Còn so với cuối năm 2014, tài sản của hệ thống Tổ chức tín dụng tăng 506.137 tỷ đồng, tương đương 7,77%.                                                     tai-san-cua-he-thong-tctd-tang-manh-chinh-thuc-vuot-7-trieu-ty-dong-01Tài sản của khối cổ phần, liên doanh đã tăng trở lại

Nguyên nhân khiến tổng tài sản của hệ thống tăng mạnh trong tháng 11 là tài sản của khối NHTMCP, ngân hàng liên doanh – nước ngoài đã tăng trở lại. Cụ thể, trong tháng 11, tài sản của khối NHTMCP đã tăng thêm 57.380 tỷ đồng lên 2.777.011 tỷ đồng sau khi đã giảm 14.750 tỷ đồng trong tháng 10. Tài sản của khối ngân hàng liên doanh – nước ngoài cũng tăng 9.773 tỷ đồng lên 740.879 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khối còn lại vẫn duy trì được đà tăng. Theo đó, trong tháng 11 tài sản của khối NHTM Nhà nước (không tính NHCSXH) tăng 87.153 tỷ đồng lên 3.713.873 tỷ đồng. Tài sản của NHCSXH cũng tăng nhẹ 380 tỷ đồng lên là 146.771 tỷ đồng.

Trong khi tài sản của khối Công ty tài chính, cho thuê tăng 788 tỷ đồng lên 84.460 tỷ đồng; khối Ngân hàng Hợp tác xã tăng 28 tỷ đồng lên 21.031 tỷ đồng; khối Qũy tín dụng nhân dân tăng 448 tỷ đồng lên 76.994 tỷ đồng.

Nếu xét về giá trị tuyệt đối, đến cuối tháng 11 khối NHTM Nhà nước đang dẫn đầu về tổng tài sản với 3.713.873 tỷ đồng; đứng thứ hai là khối NHTMCP với 2.777.011 tỷ đồng; xếp thứ ba là khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài với 740.879 tỷ đồng.

Vốn tự có, vốn điều lệ tiếp tục tăng

Bên cạnh tổng tài sản, vốn tự có của toàn hệ thống Tổ chức tín dụng cũng tiếp tục tăng nhẹ trong tháng 11. Cụ thể, đến cuối tháng 11, vốn tự có của toàn hệ thống đạt 559.288 tỷ đồng, tăng 1.506 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 62.715 tỷ đồng, tương đương tăng 12,63% so với cuối năm 2014.

Đóng góp trong mức tăng này chủ yếu do vốn tự có của khối NHTM Nhà nước tăng 681 tỷ đồng lên 190.019 tỷ đồng; khối ngân hàng liên doanh nước ngoài tăng 764 tỷ đồng lên 117.758 tỷ đồng; khối công ty tài chính, cho thuê tăng 379 tỷ đồng lên 17.831 tỷ đồng…

Tuy nhiên vốn tự có của khối NHTMCP lại giảm 317 tỷ đồng xuống 230.213 tỷ đồng.

Nếu xét về giá trị tuyệt đối, khối NHTMCP lại dẫn đầu về vốn tự có với 230.213 tỷ đồng; đứng thứ hai là khối NHTM Nhà nước với 190.019 tỷ đồng; xếp thứ ba là khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài với 117.758 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của toàn hệ thống tiếp tục tăng thêm 2.525 tỷ đồng lên 459.935 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 11. Còn nếu so với cuối năm 2014, vốn điều lệ của hệ thống tăng 24.286 tỷ đồng, tương đương tăng 5,57%.

Xét về giá trị tuyệt đối, khối NHTMCP cũng đang dẫn đầu về vốn điều lệ với 192.980 tỷ đồng; kế đến là khối NHTM Nhà nước với 137.082 tỷ đồng; thứ ba là khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài với 93.593 tỷ đồng.

Thống kê một số chỉ tiêu cơ bản
(Đến 30/11/2015, tốc độ tăng trưởng so với thời điểm cuối năm trước liền kề)

Đơn vị: %, tỷ đồng                                                   tai-san-cua-he-thong-tctd-tang-manh-chinh-thuc-vuot-7-trieu-ty-dong-02

(trích thoibaonganhang)

Share this post