Thái Bình: Gần 5.600 Khách hàng vay 108 tỷ đồng vốn tín dụng

Thái Bình: Gần 5.600 Khách hàng vay 108 tỷ đồng vốn tín dụng

Thành phố Thái Bình : Gần 5.600 Khách hàng vay hơn 108 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi

Đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Thái Bình đạt 109,29 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương chiếm 83%, nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 1,52% và nguồn vốn huy động cấp bù lãi suất chiếm 15,48%.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp nông dân xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) phát triển chăn nuôi.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp nông dân xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) phát triển chăn nuôi.

Tổng dư nợ tín dụng cho vay ưu đãi đạt 108,377 tỷ đồng với 5.589 hộ đang được vay vốn, đạt 95,9% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,11% tổng dư nợ. 9 tháng năm 2015, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thái Bình đã tổ chức 8 cuộc kiểm tra tại 8 xã, phường; kiểm tra 88/95 tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu 1.673 món với số tiền 33,277 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

( trích thaibinhonline)

Share this post