Áp dụng giải pháp CNTT cho Quỹ tín dụng nhân dân Hòa Bình

Áp dụng giải pháp CNTT cho Quỹ tín dụng nhân dân Hòa Bình

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Hòa Bình được thành lập ngày 05-01-2007 với số lượng thành viên chưa đến 100 người, vốn điều lệ 500 triệu đồng. Hoạt động trên địa bàn là một xã lớn của huyện Xuyên Mộc với dân số hơn 13.000 người, đa số sinh sống bằng nghề nông. Ngay từ những ngày đầu thành lập, QTDND Hòa Bình đã xác định đây là đối tượng chính trong hoạt động kinh doanh và phát triển của quỹ.

Trong hoạt động kinh doanh, nguồn vốn là yếu tố quan trọng để bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng. Nguồn vốn của QTDND Hòa Bình được huy động chủ yếu từ vốn vay của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, vốn vay các ngân hàng thương mại và huy động trong nội bộ thành viên của quỹ. Hoạt động trên địa bàn có cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, việc cho vay đối với thành viên của QTDND Hòa Bình tập trung 100% vào các dự án ngắn hạn như chăn nuôi gia súc-gia cầm, chăm sóc cây công nghiệp (điều, cà phê, tiêu…), trồng lúa, hoa màu và dịch vụ-buôn bán nhỏ.

Cùng với hoạt động cung cấp tín dụng, công tác kiểm soát nội bộ tại QTDND Hòa Bình được đặc biệt chú trọng. Ban kiểm soát thường trực hàng ngày tại quỹ, thực hiện kiểm tra chứng từ kế toán, chứng từ ghi sổ, kiểm tra điều kiện làm thành viên của quỹ; kiểm tra hồ sơ vay vốn, thẩm định dự án, theo dõi sử dụng vốn vay của các thành viên… Nhờ vậy, chất lượng tín dụng được nâng cao, không có phát sinh nợ xấu. Bên cạnh đó, QTDND Hòa Bình cũng thực hiện đúng chế độ trích lập dự phòng rủi ro nhằm xử lý các khoản nợ xấu phát sinh; tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định pháp luật.

Với tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo quỹ, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của quỹ là một điều tất yếu. Tháng 04/2012 vừa qua, BĐL quỹ đã chính thức ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần NGV, nhà cung cấp giải pháp phần mềm tài chính ngân hàng hàng đầu Việt Nam, để triển khai giải pháp Phần mềm QTDND eFUND cho đơn vị. Đây là giải pháp chuyên sâu cho hoạt động của QTDND, quản lý toàn diện hoạt động tác nghiệp và điều hành của đơn vị.

Việc triển khai các giải pháp quyết liệt và mạnh mẽ, QTDND Hòa Bình đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại cho người dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Share this post