Quảng Bình cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn gần 9,8 nghìn tỷ đồng

Quảng Bình cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn gần 9,8 nghìn tỷ đồng

Hộ nghèo huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vay vốn phát chăn nuôi và nuôi thủy sản.

Hộ nghèo huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vay vốn phát chăn nuôi và nuôi thủy sản.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12-4-2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010- 2015, do UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức chiều 27-11.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP đến tháng 6-2015 đạt gần 9,8 nghìn tỷ đồng, với hơn 164.643 khách hàng.

Trong đó, dư nợ cho vay sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3.091 tỷ đồng; cho vay nuôi gia súc, gia cầm đạt 1.133 tỷ đồng; dư nợ cho vay thu mua chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản đạt 1.214 tỷ đồng và cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt 2.249 tỷ đồng.

Nhìn chung, các tập thể và cá nhân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, làm thay đổi bộ mặt khu vực nông thôn của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã góp phần giảm mạnh số hộ nghèo từ 13% năm 2010 xuống còn 5,17% năm 2015.

Triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức chính trị xã hội để cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới.

Các ngân hàng thương mại và các quỹ tín dụng nhân dân triển khai các quy trình, thủ tục cho vay theo hướng minh bạch, đơn giản và tạo điều kiện tối đa cho khách hàng trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

(Theo Báo Nhân Dân)

Share this post