Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn đảm bảo các quy định của Chính phủ

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn đảm bảo các quy định của Chính phủ

Ông Trần Thanh Liêm-Phó Chủ tịch UBND tỉnh: “Tích cực đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn đảm bảo các quy định của Chính phủ, ngành”

Sáng 19-1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2016. Ông Trần Thanh Liêm-Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2015, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt trên tất cả các mặt.

Ông Trần Thanh Liêm Phó chủ tịch UBND tỉnh tích cực đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn đảm bảo các quy định của chính phủ ngành

Ông Trần Thanh Liêm Phó chủ tịch UBND tỉnh tích cực đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn đảm bảo các quy định của chính phủ ngành

Trong đó, tổng nguồn vốn huy động đến cuối năm 2015 đạt 115.582 tỷ đồng, tăng 19,39% so với năm 2014; tổng dư nợ tín dụng đạt 95.186 tỷ đồng, tăng 20,38%, đây là tốc độ tăng trưởng cao so với mức 13,59% của cả nước… Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đã rà soát giảm lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay cũ về mức lãi suất cho vay hiện hành qua đó tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Bùi Văn Nu, Giám đốc NHNN Bình Dương khen thưởng các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành đã có thành tích xuất sắc góp phần vào hoạt động ngành ngân hàng năm 2015.

Ông Bùi Văn Nu, Giám đốc NHNN Bình Dương khen thưởng các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành đã có thành tích xuất sắc góp phần vào hoạt động ngành ngân hàng năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh rất phấn khởi trước những kết quả hoạt động của ngành ngân hàng tỉnh Bình Dương. Ông cho rằng, việc giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức 1.040 tỷ đồng, chiếm 1,1% so với tổng dư nợ là tín dụng hiệu tốt, ngành cần phát huy hơn. Đối với mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2016, ông Trần Thanh Liêm nhấn mạnh, các tổ chức tín dụng cần linh hoạt, mềm dẻo hơn trong việc tiếp cận, giải ngân cho vay đối với khách hàng đặc biệt là các doanh nghiệp, tích cực đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng sao cho mọi thành phần doanh nghiệp đều được vay vốn nhưng vẫn đảm bảo các quy định của Chính phủ, ngành đồng thời thực hiện chính sách tín dụng, tiền tệ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển an toàn và hiệu quả…

Dịp này, Thống đốc NHNN Việt Nam đã tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014” cho Quỹ tín dụng nhân dân An Thạnh. Ngoài ra, NHNN Bình Dương biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành đã có thành tích suất sắc góp phần vào hoạt động ngành ngân hàng năm 2015.

( trích báo binhduong)

Share this post