Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2016

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2016

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2016

Vừa qua, tại TP.Cần Thơ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Theo báo cáo của Bảo hiểm tiền gửi việt nam, năm 2015, BHTGVN bám sát định hướng của Đảng, Chính phủ và điều hành của NHNN, chủ động triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015.

Một trong những thành công nổi bật là BHTGVN đã xây dựng, củng cố cơ sở pháp lý và cơ chế chính sách hoạt động BHTG; nâng cao năng lực tài chính, tăng mức vốn điều lệ từ 1000 tỷ đồng lên 5000 tỷ đồng; kiện toàn bộ máy tổ chức. Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi việt nam đã thực hiện tốt hoạt động nghiệp vụ, nghiên cứu, tuyên truyền, triển khai Dự án thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng.      Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2016Thay mặt Ban Lãnh đạo BHTGVN, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT động viên cán bộ, viên chức toàn ngành đoàn kết, đồng lòng tập trung triển khai hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2016.

Đặc biệt, hoàn thiện chiến lược phát triển BHTGVN giai đoạn 2015-2020; nghiên cứu, đề xuất với NHNN trình Thủ tướng Chính phủ quy định hạn mức BHTG phù hợp và áp dụng tính phí BHTG theo mức độ rủi ro phù hợp với Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng, ban BHTGVN chủ động xây dựng các kịch bản chi trả và chuẩn bị công tác chi trả; xây dựng hạn mức Bảo hiểm tiền gửi phù hợp; chiến lược truyền thông phù hợp với từng địa bàn khu vực; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn một cách bài bản.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Long, Phó Tổng giám đốc phát động phong trào thi đua năm 2016 với khẩu hiệu “Đoàn kết – sáng tạo – hăng hái thi đua chung tay xây dựng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phát triển bền vững” nhằm phát huy cao sức lực, trí tuệ cán bộ, viên chức toàn hệ thống, đoàn kết, hăng hái thi đua thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ toàn Ngành Bảo hiểm tiền gửi năm 2016.

Cũng tại hội nghị, BHTGVN đã tổ chức khen thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2015 cho 19 tập thể và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 91 cá nhân. Đồng thời khen thưởng các Tiểu Ban phòng chống tham nhũng Bảo hiểm tiền gửi việt nam có thành tích trong lĩnh vực này.

( trích thoibaonganhang)

Share this post