Các tổ chức tín dụng phải công khai phí bảo quản tài sản

Các tổ chức tín dụng phải công khai phí bảo quản tài sản

tai chinh tin dung

Ngân hàng nhà nước vừa ban hành Thông tư 02 về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng.

Cụ thể, Thông tư quy định các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn. Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác theo quy định của Bộ luật dân sự sử dụng dịch vụ bảo quản tài sản; sử dụng dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng.

Mạng lưới thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn gồm: trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng đáp ứng các nguyên tắc về kho dịch vụ; phương tiện bảo quản; camera giám sát

Thông tư nêu rõ, tài sản khi thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn không phải là loại tài sản mà pháp luật cấm sử dụng, tàng trữ, mua, bán, chuyển nhượng, lưu hành; không phải chất dễ gây cháy, nổ hoặc tự hủy hoại,..

Ngoài ra, tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng và ghi rõ trong hợp đồng thời hạn bảo quản tài sản, thời hạn cho thuê tủ, két an toàn. Phí bảo quản được tổ chức tín dụng ấn định và niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.

Share this post