Ngân hàng điện tử CF-eBank

Hệ thống chuyển tiền của ngân hàng hợp tác

Cách xử lý một số lỗi trên ứng dụng CF-eBank

Cách thức xử lý một số lỗi khi ký duyệt giao dịch trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Trong bài viết này NGV xin giới thiệu cách thức xử lý một số lỗi xảy ra khi ký duyệt giao dịch trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. Trường hợp 1: Kiểm soát kế toán bấm vào nút Duyệt, xuất hiện thông báo lỗi sau:                              [...]

Trusted sites cho khóa ký iKey khi đăng nhập vào ứng dụng CF-eBank

Trusted sites cho khóa ký iKey khi đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Khi người dùng Kiểm soát kế toán đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank hệ thống sẽ yêu cầu Trusted sites cho khóa ký iKey. Để Trusted sites cho khóa ký iKey thực hiện như sau: Sau khi đăng nhập vào chương trình với người dùng Kiểm soát kế toán, chương trình sẽ bật ra hộp thoại yêu cầu có chạy phần [...]

Kết nối ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank qua giải pháp SSL VPN

Cách thức kết nối ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank thông qua giải pháp SSL VPN của Juniper Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân, việc truy cập ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank sẽ được thực hiện thông qua giải pháp SSL VPN của Juniper. Để có thể kết nối với hệ thống thông qua giải pháp SSL VPN thì các máy trạm cần phải đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản sau: Yêu cầu [...]

Cài đặt iKey2032-Client trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Cách cài đặt iKey2032-Client sử dụng trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Để có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank của ngân hàng hợp tác cần thực hiện cài đặt các phần mềm sau: Phần mềm cài đặt Java for Windows – Internet Explorer Bộ cài đặt Driver iKey v4.20 (Driver của hệ thống bảo mật và xác thực chữ ký số và khóa ký điện tử) Bộ cài đặt iKey2032-client (hệ thống bảo mật và xác [...]

Cài đặt Driver iKey v4.20 trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Cách cài đặt Driver iKey v4.20 sử dụng trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Để có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank của ngân hàng hợp tác cần thực hiện cài đặt các phần mềm sau: Phần mềm cài đặt Java for Windows – Internet Explorer Bộ cài đặt Driver iKey v4.20 (Driver của hệ thống bảo mật và xác thực chữ ký số và khóa ký điện tử) Bộ cài đặt iKey2032-client (hệ thống bảo mật [...]

Cài đặt Java for Windows trong ứng dụng NH điện tử CF-eBank

Cách cài đặt phần mềm Java for Windows – Internet Explorer sử dụng trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Để có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank của ngân hàng hợp tác cần thực hiện cài đặt các phần mềm sau: Phần mềm cài đặt Java for Windows – Internet Explorer Bộ cài đặt Driver iKey v4.20 (IKey: hệ thống bảo mật và xác thực chữ ký số và khóa ký điện tử) Bộ cài đặt iKey2032-client Trong [...]

Giới thiệu chung về ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Giới thiệu chung về ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Ngày 22/11/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó, cho phép Quỹ tín dụng nhân dân được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên. Đồng thời NHNN Việt Nam ban hành văn bản số 8032/NHNN-TTGSNH cho phép các Quỹ tín dụng nhân dân đủ [...]