Vấn tin khả năng thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Vấn tin khả năng thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Chức năng Vấn tin khả năng thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD cho phép người sử dụng tạo lệnh vấn tin khả năng thanh toán hiện tại và các thông tin tổng hợp chuyển nợ/chuyển có trong ngày của hội sở tổ chức tín dụng (CIHO). Cách thức để vấn tin khả năng thanh toán như sau: Bước [...]

Vấn tin lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Vấn tin lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Chức năng Vấn tin lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD cho phép người sử dụng tạo lệnh vấn tin lệnh chuyển tiền đi trong ngày để kiểm tra tình trạng hiện thời của lệnh tại Trung tâm thanh toán. Cách thức để vấn tin lệnh chuyển tiền đi như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: [...]

Đăng ký cảnh báo quyết toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Đăng ký cảnh báo số dư tài khoản quyết toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Nghiệp vụ đăng ký cảnh báo số dư tài khoản quyết toán cho phép hội sở chính của tổ chức tín dụng (CIHO) định nghĩa và đăng ký nhận các cảnh báo tương ứng từ trung tâm xử lý trong trường hơp số dư tài khoản đạt ngưỡng cảnh báo. Nghiệp vụ này được thực hiện trên hệ thống chuyển [...]

Trả lời yêu cầu tra soát trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Trả lời yêu cầu tra soát trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Nghiệp vụ tra soát lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị thành viên muốn đính chính các thông tin trên lệnh toán thành công. Chỉ được phép tra soát các thông tin KHÔNG làm ảnh hưởng đến kết quả hạch toán tại Trung tâm xử lý như : Loại lệnh thanh toán Ngày hạch toán Đơn vị gửi Đơn vị nhận Số tiền Các công việc xử lý [...]

Quy trình kế toán duyệt lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền duyệt lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán giao dịch (KTGD) lập lệnh chuyển tiền đi Thứ hai: Kế toán [...]

Tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Nghiệp vụ tra soát lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị thành viên muốn đính chính các thông tin trên lệnh toán thành công. Chỉ được phép tra soát các thông tin KHÔNG làm ảnh hưởng đến kết quả hạch toán tại Trung tâm xử lý như : Loại lệnh thanh toán Ngày hạch toán Đơn vị gửi Đơn vị nhận Số tiền Các công việc xử lý một [...]

Quy trình giao dịch lập lệnh chuyển tiền đi trên CF-eBank

Quy trình kế toán giao dịch lập lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán giao dịch (KTGD) lập lệnh chuyển tiền đi Thứ hai: Kế toán [...]

Trả lời hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Tạo và duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán đã gửi lệnh đi thành công (xử lý thành công tại Trung tâm) và muốn đơn vị nhận lệnh hoàn trả lại lệnh thanh toán. Các công việc xử lý một nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ [...]

Quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng CF-eBank

Quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Hiện nay, Các quỹ tín dụng nhân dân cũng như ngân hàng hợp tác đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền đi cho khách hàng. Đây là dịch vụ chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng bằng cách nộp tiền mặt hoặc trích tài khoản để chuyển cho người hưởng trong cùng hệ thống hoặc chuyển cho người hưởng nhận tại các tổ [...]

Cách đổi mật khẩu người dùng trong ứng dụng CF-eBank

Cách thức đổi mật khẩu người dùng trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Để đổi mật khẩu người dùng trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Hệ thống -> Đổi mật khẩu Bước 2: Nhập thông tin Giao diện Đổi mật khẩu như sau:                                                     Người dùng [...]

Hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán đã gửi lệnh đi thành công (xử lý thành công tại Trung tâm) và muốn đơn vị nhận lệnh hoàn trả lại lệnh thanh toán. Các công việc xử lý một nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân [...]

Cách đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Cách thức đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Để đăng nhập vào ứng dụng vào ngân hàng điện tử CF-eBank cần thực hiện các bước như sau: Bước 1: Dùng trình duyệt IE thực hiện truy cập vào địa chỉ: https://www.ftccf.com.vn Giao diện cho phép người dùng đăng nhập hiển thị như sau:                                                  Bước 2: Nhập [...]

Hủy lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Hủy lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Hủy lệnh thanh toán được thực hiện khi đơn vị khởi tạo đã gửi lệnh đi và lệnh này đã chuyển tới Trung tâm xử lý nhưng chưa được xử lý hạch toán (lệnh giá trị cao) hoặc chưa tính hạn mức (lệnh giá trị thấp) và có yêu cầu Hủy bỏ lệnh thanh toán chưa được hạch toán Việc hủy lệnh thanh toán được thực [...]

Cách xử lý một số lỗi trên ứng dụng CF-eBank

Cách thức xử lý một số lỗi khi ký duyệt giao dịch trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Trong bài viết này NGV xin giới thiệu cách thức xử lý một số lỗi xảy ra khi ký duyệt giao dịch trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. Trường hợp 1: Kiểm soát kế toán bấm vào nút Duyệt, xuất hiện thông báo lỗi sau:                              [...]

Trusted sites cho khóa ký iKey khi đăng nhập vào ứng dụng CF-eBank

Trusted sites cho khóa ký iKey khi đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Khi người dùng Kiểm soát kế toán đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank hệ thống sẽ yêu cầu Trusted sites cho khóa ký iKey. Để Trusted sites cho khóa ký iKey thực hiện như sau: Sau khi đăng nhập vào chương trình với người dùng Kiểm soát kế toán, chương trình sẽ bật ra hộp thoại yêu cầu có chạy phần [...]

Kết nối ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank qua giải pháp SSL VPN

Cách thức kết nối ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank thông qua giải pháp SSL VPN của Juniper Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân, việc truy cập ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank sẽ được thực hiện thông qua giải pháp SSL VPN của Juniper. Để có thể kết nối với hệ thống thông qua giải pháp SSL VPN thì các máy trạm cần phải đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản sau: Yêu cầu [...]

Duyệt lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Duyệt trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý một lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát lệnh chuyển tiền đến hợp lệ Kế toán liên hàng thực hiện các nghiệp vụ trả lời cho giao dịch đến Kiểm soát liên hàng kiểm soát lại các lệnh trả lời giao dịch [...]

Ngân hàng và những con số của năm 2015

Ngân hàng và những con số của năm 2015 Năm 2015 khép lại với không ít sự kiện lớn đối với ngành ngân hàng, tuy hé lộ nhiều con số thiệt hại nhưng đi liền với đó là những thành quả đáng ghi nhận qua công cuộc tái cơ cấu. * 17,000 tỷ đồng là con số nợ xấu VAMC đã xử lý được đến nay. Theo đó, kể từ khi bắt đầu hoạt động vào quý 4/2013, VAMC đã phát [...]

Cài đặt iKey2032-Client trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Cách cài đặt iKey2032-Client sử dụng trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Để có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank của ngân hàng hợp tác cần thực hiện cài đặt các phần mềm sau: Phần mềm cài đặt Java for Windows – Internet Explorer Bộ cài đặt Driver iKey v4.20 (Driver của hệ thống bảo mật và xác thực chữ ký số và khóa ký điện tử) Bộ cài đặt iKey2032-client (hệ thống bảo mật và xác [...]

Trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý một lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát lệnh chuyển tiền đến hợp lệ Kế toán liên hàng thực hiện các nghiệp vụ trả lời cho giao dịch đến Kiểm soát liên hàng kiểm soát lại các lệnh trả lời giao dịch đến Ở [...]