Trusted sites cho khóa ký iKey khi đăng nhập vào ứng dụng CF-eBank

Trusted sites cho khóa ký iKey khi đăng nhập vào ứng dụng CF-eBank

Trusted sites cho khóa ký iKey khi đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Khi người dùng Kiểm soát kế toán đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank hệ thống sẽ yêu cầu Trusted sites cho khóa ký iKey.

Để Trusted sites cho khóa ký iKey thực hiện như sau:

Sau khi đăng nhập vào chương trình với người dùng Kiểm soát kế toán, chương trình sẽ bật ra hộp thoại yêu cầu có chạy phần ứng dụng Java Applet liên quan đến khóa ký iKey và Download file từ chương trình hay không:                                                             Trusted -sites-ikey-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Khi bật hộp thoại này người dùng bấm nút “Run” để chạy ứng dụng này. Nếu chọn “Cancel” thì khi ký duyệt chương trình sẽ không thể thực hiện được.

Để mỗi lần đăng nhập vào chương trình hộp thoại này không bật ra nữa, người dùng đánh dấu vào mục “Always trust content from this publisher” và bấm nút “Run”.

Trên đây là cách thức Trusted sites cho khóa ký iKey khi đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc.

Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến cách thức Trusted sites cho khóa ký iKey khi đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post